معرفی محصول

قبل
بعدی

اسنیر پلیپکتومی

اسنیر پلیپکتومی وسیله‌ای است که بیشتر برای برداشتن پولیپ های گوارشی در  Polypectomy یا برای برداشتن ضایعات گوارشی در عمل‌های ESD و EMR  مورد استفاده قرار گیرد. اسنیر پلیپکتومی چرخشی با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه برای دسترسی راحتتر به پولیپ‌ها در آناتومی‌های پیچیده و همچنین با  فناوری سیم فشرده می باشد که خاصیت برش بافت با و بدون جریان  HF را فراهم می کند. این اسنر با قطر دهانه 25 mm  در دسترس است.

به بالا بروید