معرفی محصول

قبل
بعدی

استنت فلزی دئودنال بدون پوشش (آنکاورد)

استنت فلزی دئودنال جهت رفع گرفتگی های بدخیم دئودنوم استفاده می شود. طراحی منحصر به فرد این استنت امکان دسترسی راحت به محل گرفتگی  با نهایت کنترل در جایگذاری استنت را فراهم می‌کند و در دو سایز 8 و 11 سانتی متر عرضه می شود.

به بالا بروید