معرفی محصول

ست کامل پگ (PEG)

لوله‌های گاستروستومی آندوسکوپی (پگ) برای بیمارانی که به لوله تغذیه طولانی مدت احتیاج دارند، قادر به تغذیه از طریق دهان نمی باشند و یا احتمال آسپیره شدن کمتری دارند درون معده کار گذاشته   می شوند.

لوله های گستروستومی به سه گروه اصلی تقسیم می شوند: لوله های گاستروستومی آندوسکوپیک از راه پوست (PEG)، لوله های گاستروستومی Low-profile و لوله های گاستروستومی استاندارد.

لوله پگ عموما به عنوان لوله تغذیه اولیه برای قرار دادن در معده با استفاده از گاستروسکوپ کارگذاری می شود

لوله‌های گاستروستومی (پگ) برای قرار دادن در معده با استفاده از گاستروسکوپ طراحی شده‌اند. نوک دیستال در معده باقی می‌ماند در حالی که نوک دیگر کاتتر از طریق یک برش چاقو از پوست شکم خارج می‌شود. پگ اولیه از یک سوراخ بزرگ (با اندازه هایی از ۱۴ تا ۲4 فرنچ) ، دیواره نازک و نوک انتهایی قارچی شکل تشکیل شده است. لوله‌های گاستروستومی آندوسکوپی (پگ) از راه پوست به ویژه برای تغذیه طولانی مدت در بیمارانی که خطر عوارض ناشی از جراحی را دارند مناسب است.

به بالا بروید