بسکت خروج سنگ

قبل
بعدی

بسکت خروج سنگ

بسکت‌های خروج سنگ برای خروج سنگهای مجرای صفراوی استفاده می‌شود. بسکت خروج سنگ با قابلیت استفاده گایدوایر دسترسی به مجرای صفراوی را آسان می‌کند. سیستم گایدوایر RX به پزشک کمک می‌کند که کنترل گایدوایر را در دست داشته باشد. ویژگی منحصر به فرد بسکت خروج سنگ این امکان را فراهم می‌کند که در صورت نشکستن سنگ و یا عدم امکان در خروج سنگ از مجاری بیلیاری ، امکان رها شدن بسکت وجود داشته باشد. این بسکت در دو مدل  اسپایرال و دایموند موجود است.

به بالا بروید