معرفی محصول

قبل
بعدی

بالون خروج سنگ

بالون خروج سنگ برای خارج کردن سنگ مجرای صفراوی در حین عمل ERCP استفاده می‌شود. بالون خروج سنگ تریپل لومن که قابلیت اتساع در سه سایز 13 – 15 و 18 میلی متر را دارد . با طراحی دو نوار در ابتدا و انتهای بالون قابلیت مشاهده زیر اشعه X مهیا شده است. شانه مربع شکل بالون به خروج بهتر سنگ‌ها کمک می‌کند.

به بالا بروید