معرفی محصول

قبل
بعدی

پنس بایوپسی گاستروسکوپی و کولونوسکوپی

پنس­‌های بایوپسی برای نمونه برداری از بافت طی عمل اندوسکوپی و کولونوسکوپی مورد استفاده قرار میگیرند . پنس های بایوپسی  چرخشی در دو نمونه ساده و SWING در سايزهاي نمونه گيري استاندارد و بزرگ و همچنین مدل های با سوزن و بدون سوزن برای ایجاد تنوع بر اساس نياز و تشخيص پزشک و تنوع وضعيت بیماری در دسترس می باشد.

به بالا بروید