معرفی محصول

قبل
بعدی

هموکلیپس‌

هموکلیپس‌ها برای بند آوردن مکانیکی خونریزی از طریق اندوسکوپی در دستگاه گوارش در زمان خونریزی فعال یا زمانی که ریسک خونریزی وجود دارد ، استفاده می‌شود . هموکلیپس با قابلیت چرخش 360 درجه و همچنین امکان برداشت کلیپ بعد از جایگذاری در بافت و جایگذاری مجدد آن جهت قرار گیری دقیق کلیپ در محل تولید شده است. با قطر دهانه 16 میلی متری به پزشک کمک می‌کند تا حجم بیشتری از بافت را با یک کلیپ بگیرد

به بالا بروید