معرفی محصول

بندلیگاتور

واریس به رگ‌های متسع شده‌ای گفته می‌شود که دیواره رگ‌ها نازک شده و امکان پارگی و خونریزی دارد. در دستگاه گوارش، واریس در مری و معده بیش از قسمت‌های دیگر بوجود می‌آید. روش استاندارد درمان واریس در دستگاه گوارش استفاده از بندلیگاتور است بندلیگاتور OMNIVIEW، به منظور انعقاد واریس‌های موجود در مری و همچنین برای درمان هموروئید، به صورت آندوسکوپیک استفاده می‌شود که دارای 7 بند در هر یونیت بوده و به دلیل عدم استفاده از لاتکس از ایجاد حساسیت در بیمار جلوگیری می‌کند . طراحی قسمت انتهایی کاملا شفاف و به صورتی است که امکان دید آندوسکوپی بهتر هنگام جایگذاری را فراهم می‌کند و دارای صدا کلیک پس از آزاد سازی هر بند به منظور اطمینان از رهاسازی می باشد.

به بالا بروید