معرفی محصول

قبل
بعدی

اسفنکتروتوم و نیدل نایف​

اسفنکتروتوم‌ها برای کانوله کردن و دسترسی به مجاری صفراوی حین عمل ERCP کاربرد دارند. اسفنکتروتوم چرخشی با سه مجرای ورودی (جهت گایدوایر، تزریق و اتصال به الکتروکوتری) و دارای طراحی  ارگونومیک هندل  می‌باشد این ویژگی ها کمک میکند تا کانوله کردن راحت‌تر و ایمن‌تر انجام شود و همچنین مشکلات پس از ERCP و ریسک پانکراتیت کاهش یابد.

به بالا بروید