استنت مری

برای مشاهده هر یک از محصولات لطفا روی دکمه مشاهده محصول کلیک کنید:
استنت فلزی بریترک با پوشش کامل (فولی کاورد)

استنت فلزی بریترک با پوشش کامل (فولی کاورد)

استنت فلزی مری با پوشش کامل (فولی کاورد)

استنت فلزی مری با پوشش کامل (فولی کاورد)

استنت فلزی مری آنتی ریفلاکس

استنت فلزی مری آنتی ریفلاکس

استنت فلزی مری آنتی ریفلاکس

استنت فلزی مری پارشیالی کاورد

به بالا بروید