معرفی محصول

قبل
بعدی

استنت فلزی کولون-رکتوم بدون پوشش (آنکاورد)

استنت فلزی کولون-رکتوم جهت رفع گرفتگی های بدخیم روده ی بزرگ استفاده می شود. طراحی منحصر به فرد این استنت امکان دسترسی راحت به محل گرفتگی  با نهایت کنترل در جایگذاری استنت را فراهم می‌کند و در دو سایز 8 و 11 سانتی متر عرضه می شود

به بالا بروید