معرفی محصول

قبل
بعدی

استنت فلزی بیناین مری با پوشش کامل (فولی کاورد)

استنت فلزی بیناین مری قابل برداشت با پوشش کامل جهت درمان تنگی‌های خوش‌خیم مری استفاده می‌شود که در دو سایز 10 و 12 سانتی متر عرضه می شود و دارای پوشش سیلیکونی در طول استنت که باعث جلوگیری از رشد بافت به داخل استنت می شود و همچنین هرگونه فیستول و آسیب دیدگی بافت مری را می پوشاند تا ترمیم شود

به بالا بروید